Bevezetés – a szakfordításokról általánosságban

Manapság, amikor egyre több külföldi partnerrel próbálunk üzletet kötni, amikor ügyfeleink Európa és a nagyvilág különböző pontjairól érkeznek, amikor termékeinket, szolgáltatásainkat a világhálón keresztül bárhová értékesíthetjük, egyre nagyobb az igény a nyelvismeretre. Saját nyelvtudásunkban azonban korántsem merünk bízni annyira, hogy bármilyen szakmai szöveget – legyen az műszaki, jogi, orvosi vagy épp kertészeti – egy szótár segítségével ültessünk át idegen nyelvre. A bölcsészkarokon (amelyek különböző nyelvszakairól a legtöbb fordító kikerül) folyó oktatás még csak érintőlegesen sem tárgyalja a különböző szakmák/szakterületek szókincsét, a posztgraduális szakfordítói képzéseken pedig nincs a hallgatónak lehetősége arra, hogy az őt érdeklő, vagy a számára a munkája szempontjából fontos és hasznos szövegekre koncentrálhasson.

Egy szakszöveg szakmailag pontos terminológiával történő fordításával kapcsolatos feladat megoldását tehát szükségszerű megfordítani: olyan szakemberrel kell fordíttatni, aki elsősorban az adott szakma nyelvezetével, a szóban forgó szakterületen használt, naprakész szakterminusokkal van tisztában, és aki mindemellett rendelkezik az átlagos felhasználóénál lényegesen szilárdabb, átfogóbb és precízebb idegennyelv-tudással.

 

A jogi szakfordítás

Előfordul bizony, hogy a félrefordítások, csúszások miatt a jogász felszisszen, akár televíziós műsorokat néz, akár szótárt forgat. A leggyakoribb példák körébe tartozik az, amikor a köznyelvben a pontos (olykor több száz éves) jogszabályi kifejezést egészen eltérően használják, ami egy film esetében csak pontatlanság, egy szerződés megfogalmazása során azonban súlyos hiba (pl. „beadja a válópert”, holott egy pert benyújtani nem lehet, a magyar jogi terminológiában pedig válókereset és bontóper létezik. A szótár például szinonimaként adja meg a fuvarozást és a szállítmányozást, vagy épp a megbízást és a meghatalmazást, amelyek egyike sem azonos a másikkal). A jogi szakfordítást tehát nemcsak hogy érdemes és célszerű, hanem elengedhetetlen olyan fordító kezébe adni, aki ismeri a jogi fogalmakat, tisztában van az azokat elhatároló jellemzőkkel, és aki – az esetleges bizonytalanságok felmerülésekor – a megfelelő helyen tudja megtalálni a megoldást.

 

A lektorálás

A lektorálást sokan felesleges pénzkidobásnak, időfecsérlésnek tartják, mondván, ha a fordító még egyszer átfutja a szöveget, az már bőven elég. Ez azonban két ok miatt nem igaz: először is a megbízók gyors munkát várnak el, olykor extrém határidőre, amit egyetlen fordítónak lehetetlen teljesítenie. Ilyenkor a fordítóiroda egységeire bontja szét a szöveget, több fordítót vesz igénybe, és – jóllehet a fordítók egymással folytatott folyamatos kommunikációja követelmény – az adott szöveg egységessé tételéhez szükség van valakire, aki azt még egyszer, szakmai, nyelvészeti szempontból átnézi, koherenssé teszi. Ez a lektor elsődleges feladata. A másik ok pedig az, hogy szakszövegeknél (szerződéseknél, amelyekből többmilliós per lehet, jogszabályoknál, amelyek hű visszaadása igen bonyolult szakmai feladat) is érvényesül a „több szem többet lát” elv, a lektor személye és munkája pedig – mind a megbízó, mind a fordító, mind az iroda megnyugvására – védőhálót jelent.

 

A www.lawandtranslation.com jogi szakfordítói csapata

A www.lawandtranslation.com fordítói és lektorai kivétel nélkül mind olyan jogászok, akiknek a magyar jogi diploma megszerzése mellett külföldi jogi tanulmányok folytatására is lehetőségük volt. Ez nemcsak azt jelenti, hogy tudják a különböző jogrendszerekben használt kifejezések magyar megfelelőjét, hanem pontosan ismerik azok tartalmát, és fel tudják ismerni, ha egy-egy jogi terminus nem pontosan fedi egymást (és szükség esetén erre felhívják a megbízó figyelmét). Tevékenységük tehát túlmutat a szigorú értelemben vett fordításon.

 

Kiknek érdemes mindenképpen igénybe venniük a jogi nyelvi szakfordítást?

Ügyvédeknek, jogászoknak, akik ügyfeleik számára idegen nyelvű szerződéseket készítenek.

Ügyvédeknek, jogászoknak, akik külföldi ügyfeleik számára készítenek különböző beadványokat.

Ügyvédeknek, jogászoknak, akik külföldi ügyfeleik ügyeivel kapcsolatban magyar jogszabályokat, illetve magyar ügyfeleik ügyeivel kapcsolatban külföldi jogszabályokat magyaráznak, értelmeznek, alkalmaznak.

Vállalkozóknak, akik idegen nyelvű ajánlatokat készítenek, általános szerződési feltételeket alkalmaznak, szerződéseket kötnek.

Beszerzési, közbeszerzési eljárásokban, pályázatokban résztvevőknek, akiknek a kapcsolódó dokumentumok - részvételi felhívás, ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, szerződéstervezet, üzleti kapcsolattartás stb. - angol és/vagy magyar fordítására van szükségük.

Magánszemélyeknek, akiket külföldön ért jogsérelem, akiknek külföldi jogszabályok pontos fordítására van szükségük.

 

És mindazoknak, akik biztosak akarnak lenni abban, hogy a szöveg pontos és hű fordítása a megfelelő szakterminológia alkalmazásával párosul.

Kérdése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, vagy ajánlatot szeretne kérni? Segítünk!

Skype Tamas, L&T

GTalk Tamas, L&T