A L&T Nyílt Fordítás Projekt


A L&T Nyílt Fordítás Projekt célja, hogy az alábbi megfontolások figyelembe vételével elősegítse irodalmi, tudományos tárgyú könyvek magyar nyelvű fordításainak elkészítését és az elkészült fordítások terjesztését. A munka során a fordítandó szövegeket szegmensekre bontva elérhetővé tesszük csak olvasásra, az önkéntes fordítók pedig - regisztrációt és a szerkesztési jogosultság megadását követően - kedvük, idejük függvényében, fordítói közösségként dolgozva részenként fordítják le azokat. A munka végeztéig a fordítók szabadon dolgozhatnak az érintetlen részeken, illetve ellenőrizhetik és javíthatják a mások által készített fordításokat. Miután a teljes fordítás elkészült, a szöveget munkatársaink ellenőrzik, megfelelő formába szerkesztik és a kész, szerkesztett anyagot nyilvánosságra hozzuk, feltüntetve a munkában résztvevő fordítók neveit.


Többet szeretne tudni a munkáról? A Nyílt Fordítás Projekt YouTube csatornáján hasznos videókat talál a munkafolyamatunkkal, 
a projekt általános működésével kapcsolatban!

Szeretne részt venni a munkában? Jelentkezzen fordítónak itt!

Gondolatok a Nyílt Fordítás Projektről


Crowdsourcing - gyakran találkozhatunk e kifejezéssel az Interneten, közgazdasági tárgyú írásokban, szervezetelméleti és szervezéstani munkákban. A közvélekedés szerint mindenképpen izgalmas, számos gazdasági sikertörténet is megalapozó koncepcióról van szó, gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatban azonban sok szempontból megalapozott ellenvetések merülnek fel. A tömeges kiszervezésen alapuló Nyílt Fordítás Projektünkben kísérletet teszünk arra, hogy sikeresen alkalmazzunk e módszert irodalmi, tudományos tárgyú könyvek fordítása során.

Crowdsourcing

A Wikipedia meghatározása szerint a crowdsourcing (tömeges kiszervezés) az eredetileg alkalmazottak vagy alvállalkozók által végzett feladatok nyilvános felhívás alapján történő kiszervezése egy csoport (tömeg) vagy közösség számára. A definícióban szereplő "feladatok" gyakorlatilag bármilyen jellegű megoldandó problémát jelenthetnek: technológia fejlesztés, tervezés, házépítés, marketing szövegírás, vagy éppen - szinte végtelen más lehetőség mellett - fordítás.

Példák a fordítási feladatok tömeges kiszervezésére ...

Talán a legismertebb sikertörténet a crowdsourcing fordítás terén történő alkalmazására a Facebook oldalainak fordítása és lokalizálása (a Facebook oldalán publikált sikertörténetről szóló írások találhatóak itt és itt). A Facebook lehetővé tette felhasználói számára, hogy az oldalon megjelenő idegen nyelvű szövegeket lefordítsák saját nyelvükre, majd a fordítások végleges formájáról maguk a felhasználók szavazással döntsenek.

Hasonló elven működik a Google fordítója is. A statisztikai módszeren alapuló rendszer a működéséhez szükséges kétnyelvű, párhuzamos szövegeket - többek között - a felhasználóktól gyűjti össze és a fordítóktól beérkező szegmenspárokat használja fel saját szolgáltatása fejlesztéséhez. Alapos bemutató írás található a szolgáltatásról a GlobalWatchtower oldalain.

(Bár vitatható, hogy tömeges kiszervezésről volt-e szó - véleményünk szerint nem -, mindenképpen érdekes írás olvasható itt arról, hogy miként oldották meg sikeresen, hét fordító segítségével Dan Brown The Lost Symbol c. könyvének angolról svéd nyelvre történő fordítását. Ezek szerint lehetséges teljes könyvek lefordítása crowdsourcing segítségével? Reméljük!)


... és gondolatok a fordítás tömeges kiszervezésével szembeni érvekről

Bár kétség kívül izgalmas és hatékony megoldás, számos tényező miatt bizonytalan kérdés, hogy egy adott probléma megoldására alkalmas eszköz lehet-e crowdsourcing. A teljesség igénye nélkül, pusztán példálózó jelleggel említünk néhány tényezőt, ami miatt kudarcba fulladhat egy kezdeményezés: a problémán dolgozó csoport tagjai nem szakemberek; munkájukat lelkesedésből, önkéntes alapon végzik és azért fizetségben nem részesülnek; érdeklődés hiányában a munkában nem vesznek részt. Amellett, hogy ezek a tényezők a vállalkozás sikerét közvetlenül és veszélyeztetik, fordítás esetén - még ha a fordítás el is készül - komoly etikai, jogi problémákat is felvethetnek. Javasoljuk, hogy a téma iránt érdeklődők a hivatkozott és számos megfontolásra érdemes felvetést tartalmazó fórumot alaposan olvassák át. Kifejezetten aggályosnak és feltétlenül kerülendőnek tartjuk például komoly szakértelmet, felkészültséget és kiemelkedő nyelvtudást igénylő, illetve kereskedelmi célból felhasznált vagy felhasználandó anyagok fordításának crowdsourcing segítségével történő elkészítését.

Hogyan használható ki a tömeges kiszervezésben, kollaboratív közösségi fordításban rejlő potenciál a fenti aggályoktól mentesen?

Az Open Source mozgalom a célja - röviden és szabadon megfogalmazva - az, hogy - megkerülve a szellemi alkotásokra vonatkozó, szigorú és erősen megszorító jogi szabályozást - a szellemi alkotásokon fennálló kizárólagos jogok körét szűkítve, származékos művek előállítását ösztönözve és a szabadon végezhető felhasználások körét jelentősen kibővítve hasznosítsa a felhasználók kreativitását és tudását, ösztönözze a nem professzionális alkotók kibontakozását, ugyanakkor hozzájáruljon a létrejött művek minél szélesebb körű terjesztéséhez. A mozgalom részletes bemutatására e helyen lehetőségünk nincsen, az érdeklődők számára kiindulópontnak ajánljuk a következő weboldalakat: Wikipédia szócikk a nyílt forrás mozgalomról, a Creative Commons weboldalaCC licensz alatt felhasználható művek listája. Akik érdeklődnek a mozgalom iránt, a fenti helyekről kiindulva bőségesen találhatnak további információkat.

Az érdeklődőknek ajánljuk továbbá az alábbi videót, amelyben Lawrence Lessig, a Stanford Egyetem jogászprofesszora beszél arról, hogy az Internet korában miért szükséges a szellemi tulajdonnal, a közösségi munkával kapcsolatban a vonatkozó jogi szabályozás mellett egy alternatív megoldást találni a tartalmak előállítása és azok felhasználása elősegítése érdekében, valamint arról, hogy a Creative Commons hogyan próbálja elősegíteni a fenti célok elérését.


A videóhoz több nyelven érhető el felirat - a magyar változatot Schlemmer Tamás fordította. A videó a TED weboldalán érhető el itt. Érdekesség, hogy a TED előadások feliratait önkéntesek fordítják az összes elérhető nyelvre és a kész feliratokat is önkéntesek ellenőrzik.

Várjuk önkéntes fordítók jelentkezését! Szeretne csatlakozni a Nyílt Fordítás Projektünkhöz? Jelentkezzen most!

Jogi szakfordítás, szaknyelvi tanácsadásra van szüksége? Segítünk!

Skype Tamas, L&T

GTalk Tamas, L&T