Bevezetés jogi nyelvi távoktatás programunkhoz

Napjainkban, amikor az egyetemi oklevél megszerzését nyelvvizsgához kötik, egyre többen beszélünk valamilyen idegen nyelvet (leginkább az angolt) középfokon, egy másikat alapfokon. A szakmai élet megkezdése után aztán általában nem jut idő arra, hogy a nyelvismeretet mélyítsük, fenntartsuk a már megszerzett tudást, ennek következtében pedig lassan sorvadni kezd a nyelvismeret, apadni a szókincs. A fiatal diplomások körében különösen sokan tapasztalhatjuk meg az élet azon furcsa fintorát, hogy pályánk elején nincs időnk arra, hogy fejlesszük idegen nyelvi készségeinket (nemhogy a nyelv szakmai rétegét!), aztán szakmai életutunk feljebb ívelésével egyre több külföldi vállalkozással, ügyféllel, partnerrel kerülve kapcsolatba döbbenünk rá, hogy a nyelvtudás mégsem olyan, mint a biciklizés… Ráadásul a szakterminológia, a szakszövegben hagyományosan megjelenő fordulatok pusztán szótár segítségével történő visszaadása olyan biztosan kudarcra ítélt vállalkozás, amelynek egy jogi szöveg (szerződés, nyilatkozat, alapító okiratok stb.) esetén akár többmilliós per lehet a vége.

Egypár online szótár ismeretében, két-három Grisham-könyv elolvasása után sem a bölcsészkart végzett fordító, sem a jogász nem képes lefordítani egy-egy szerződést, összeállítani egy idegen nyelvű prezentációt – elvégre ez olyan, mintha az orvos a Vészhelyzetet tekintené továbbképzési platformnak.

 

A jogi szakfordításra irányuló távoktatás célja

A www.lawandtranslation.com célja tehát elsősorban a jogi szakszövegekkel így vagy úgy kapcsolatba kerülő bölcsészeknek (fordítóknak) és jogászoknak olyan határozott tudást átadni, amelynek alapján a képzés végeztével magabiztosan tudnak hozzálátni egy jogi szakmai szöveg fordításához.

 

A távoktatás előnyei

A www.lawandtranslation.com keretében folytatott távoktatás legnagyobb előnyei közé tartozik a személyre szabottság – amelynek keretében a képzésben részt vevőnek többek között arra nyílik alkalma, hogy egy adott szakterület feldolgozását kérje –, és a képzésvezetővel való rendszeres kapcsolattartás lehetősége.

 

Kiknek ajánljuk?

Képzésünket tehát ajánljuk mindazoknak,

        akik nap mint nap találkoznak jogi szöveggel,

        akik már próbáltak jogi szöveget fordítani, és meggyűlt vele a bajuk,

        akik rendszeresen vesznek igénybe jogi szakfordítókat, de nem tudják, hogy a kapott végeredmény mennyire megbízható,

        akiknek nincs idejük két-hároméves szakfordítói képzésen részt venni,

        akik úgy gondolják, hogy jogi szöveg fordításával pénzt lehet keresni, és

        akik úgy gondolják, hogy jogi szöveg fordításával pénzt spórolhatnak meg.

Ajánljuk továbbá mindazoknak, akik fordítástechnikai trükkökkel, nyelvhelyességi tippekkel, stilisztikai praktikákkal akarnak megismerkedni.

Vállalkozások, ügyvédi irodák stb. esetében megfelelő számú résztvevő mellett, külön egyeztetett keretek között, kihelyezett tanfolyamok tartását vállaljuk.

 

A távoktatás módszertana, eszközök

A távoktatás rendkívüli előnye, hogy a hallgató ott és akkor foglalkozhat az adott anyaggal, ahol és amikor tud. Ennek megfelelően a távoktatási csomagot heti rendszerességgel küldjük, de a hét minden napján, folyamatosan hallgatóink rendelkezésére állunk. A képzés idején elektronikus úton hetente küldünk anyagot, amely a következőket tartalmazza:

        angol jogi szöveg magyarra fordítás céljából,

        magyar jogi szöveg angolra fordítás céljából,

        a témához kapcsolódó szószedet,

        adott esetben a témához kapcsolódó video- és hanganyag,

        fordítástechnikai, nyelvhelyességi ötleteket tartalmazó dokumentum.

A két fordítást a hallgatónak a csomag megküldését követő hétre ajánlott elkészítenie, a fordítás javított (korrektúrázott és megjegyzéseket tartalmazó) változatát a beküldést követő napon kapja meg. Kérdéseivel – mint mondtuk – akár a fordítás készítése közben, akár utána, a javított változat kézhezvételét követően fordulhat szakembereinkhez.

Hangsúlyozandó, hogy hallgatóink természetesen minden egyéb, nemcsak az általunk küldött anyagokkal kapcsolatos fordítási problémát illetően fordulhatnak hozzánk bármikor.

A távoktatás a hagyományos szakfordítói képzéstől több szempontból is eltér: az első és legfontosabb különbség az, hogy a hallgató valóban csak a számára fontos területtel foglalkozhat, nem szükséges adott esetben több megalapozó szemesztert teljesíteni a jogi szaknyelvhez való eljutásig. Másodsorban a – fent már említett – személyre szabott képzési modulok olyan, az egyéni érdekek és érdeklődési területek diktálta lehetőséget teremtenek, amelyre egy hosszadalmas, posztgraduális képzés keretében nincs mód.

 

Tematika

Képzésünk során hallgatóink az alábbi tárgykörökben tökéletesíthetik tudásukat:
 szerződések (pl.: adásvételi, bérleti, vállalkozási, munkaszerződés stb.)

  egyéb jogi dokumentumok (pl. idézés, kereset, fellebbezés, egyéb beadványok)

 jogszabályok (törvények, rendeletek, valamint az Európai Unió jogalkotói által elfogadott különféle jogszabályok)

 uniós jogi szövegek (az EU különböző intézményei által kibocsátott nem jogi aktusok)

 

A képzés időtartama

A képzés időtartama az ajánlott ütemterv szerint 8 hét, ez azonban a hallgató egyéni igényei szerint módosulhat.

 

A képzést vezető szakember

Képzésvezetőnk 2002 óta foglalkozik jogi szövegek fordításával, lektorálásával. 2003-tól az Igazságügyi Minisztérium Európai Közösségi Jogi Főosztály Fordításkoordináló, Dokumentációs és Közösségi Jogi Információs Osztályán jogi-nyelvi szerkesztő (feladata az EU jogi anyagainak – másodlagos jogszabályok, bírósági indítványok, határozatok – fordítása, lektorálása, az EU jelenleg hatályos magyar jogi terminológiájának kialakítása), 2005-től kezdve az EU különböző intézményei (Európai Parlament, Európai Bizottság, Európai Közösségek Bírósága) részére végez angol és francia nyelvről szakfordítást. Jogászként uniós és nemzetközi vonatkozású szerződéseket készít, külföldi és magyar ügyfelek számára nyújt határokon átnyúló ügyekben tanácsot. Jelenleg az Európai Közösségek Bírósága számára készít fordításokat, valamint a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank megbízott fordítója.

 

2005 óta folyamatosan a Corvinus Egyetem Fordító- és Tolmácsképző Szakának oktatója (elméleti és gyakorlati képzést felölelő tárgyai között szerepel a jogi nyelvi szakfordítás, szakterminológia, EU-s szakfordítás, magyar nyelvhelyesség), a Berzsenyi Dániel Főiskola Szakfordító- és Tolmácsképző Szak (jogi nyelvi szakfordítás, terminológia, EU-s szakfordítás) óraadó tanára.


 

Kérdése van jogi nyelvi távoktatási programunkkal kapcsolatban? Segítünk!

Skype Tamas, L&T

GTalk Tamas, L&T